Trong nhập khẩu khẩu trang thì được chia ra làm hai loại đó là khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang khác. Door to Door Việt sẽ làm rõ chính sách nhập khẩu của hai loại này phía dưới đây.

Thủ tục nhập khẩu khẩu trang phẫu thuật

  • Khẩu trang phẫu thuật có mã hs định danh là 63079040
  • Chính sách hàng hóa: TT 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015; bổ sung TT 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018;  NĐ 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016.

Theo đó, khẩu trang phẫu thuật nhập khẩu phải có phân loại trang thiết bị y tế, sau đây là các bước thực hiện phân loại thiết bị y tế nói chung và mặt hàng khẩu trang nói riêng, phục vụ cho thủ tục nhập khẩu khẩu trang.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và Nộp hồ sơ tại Bộ Y tế

  • Mẫu số 1, tại phụ lục I Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016
  • Bản kê khai nhân sự
  • Bản xác nhận thời gian công tác
  • Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế

Bước 2: Chờ phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế.

Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế cấp cho cơ sở thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế.

Bước 3: Nhận kết quả công bố từ Bộ Y tế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ sở thực hiện phân loại trang thiết bị y tế và hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế.

Quý vị có thể tham khảo tại điều 8 và điều 9 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016, để rõ hơn về quy trình xin phân loại trang thiết bị y tế.

Sau khi có phân loại trang thiết bị y tế cho mặt hàng khẩu trang thì sẽ tiến hành thực hiện thủ tục nhập khẩu như các mặt hàng thường khác (click để xem chi tiết), theo quy định trong thông tu 38 và 39.

Thủ tục nhập khẩu khẩu trang thường:

  • Khẩu trang thường có mã hs: 63079090
  • Chính sách hàng hóa: Không có chính sách đặc biệt.

Đối với mặt hàng khẩu trang thường thì làm thủ tục nhập khẩu bình thường, quy trình và hồ sơ thực hiện được quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.(click để xem chi tiết)

Trên đây, là tóm tắt về quy trình làm thủ tục nhập khẩu khẩu trang phẫu thuật cũng như khẩu trang thường theo kinh nghiệm làm hàng của Door to Door Việt cho mặt hàng này.

Mọi góp ý, yêu cầu báo giá dịch vụ hoặc tư vấn dịch vụ vui lòng liên hệ theo hotline hoặc hotmail của công ty chúng tôi để được tư vấn.

 

5/5 (102 Reviews)