Trọng lượng quy đổi theo thê tích được xác định bằng cách đo kiện hàng theo 3 chiều (dài, rộng, cao), sau đó tính toán theo một công thức nhất định.

Chargable weight = (dài x rộng x cao)/5000. (kgs)

Đơn vị (dài,rộng, cao) là đơn vị cm (centimet).

Dạng kiện hàng
 Hình hộp
 Hình ống
Đơn vị đo
Điền thông tin vào
  cm/inches

  cm/inches

  cm/inches

Trọng lượng quy đổi Giá trị quy đổi  kg/Pounds

Hãy so sánh "giá trị quy đổi" với trọng lượng thự tế của hàng, giá trị nào lớn hơn thì lấy tính cước.
5/5 (2 Reviews)