Thông tin vận chuyển trên ô số 3 của C/O về tuyến đường, tên tàu, số chuyến, cảng xếp cảng dỡ là những thông tin dễ bị thay đổi nhất vì việc một con tàu delay, thay đổi lịch trình là việc thường xuyên xảy ra vì thế việc thông tin dự kiến này dễ bị thay đổi là điều rất dễ hiểu, sai thông tin trên C/O tại ô số 3.

Tuy nhiên, trước đây rất nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng về sử dụng C/O có sự khác biệt giữa thông tin trên C/O tại ô số 3 và trên bộ hồ sơ nhập khẩu, thì đều bị Hải quan bắt buộc chứng minh hoặc thậm chí là bị bác ℅.

Về vấn đề vừa nêu ở trên, có rất nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều chi Cục Hải quan đã xin ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan. Phí Tổng Cục đã có văn bản phúc đáp về vấn đề sai thông tin trên C/O tại ô số 3 như sau:

“Theo quy định tại các Thông tư, Quyết định nội luật hóa các cam kết quốc tế các FTAs, tại hướng dẫn mặt sau các mẫu C/O, thông tin trên ô số 3 chỉ là thông tin dự kiến (as far as know), do đó sự khác biệt giữa thông tin tại ô số 3 với thông tin tại vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét chấp nhận C/O trong trường hợp các thông tin khác của C/O phù hợp với hồ sơ và các quy định của pháp luật liên quan và không có nghi ngờ khác về tính hợp lệ của C/O.”

Trích nguyên văn tại Công văn số: 414/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2020.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề mà bắt buộc không được có sự sai lệch tại ô số 3 như sau:

  • Cảng xếp hàng: Cảng xếp hàng phải là một cảng trong nước xuất khẩu, không thể nào là một cảng ở nước khác, trong trường hợp cảng ở một nước hoặc lãnh thổ khác nước xuất khẩu thì phải chứng minh được là hãng đã từ nước xuất khẩu được chuyển tải đến cảng xếp đó và cho lên tàu về Việt Nam.
  • Thời gian vận chuyển: Tuy là được khác biệt, nhưng mà không quá lâu được cụ thể là theo quy định tại Điều 14 Phụ lục VII “Cấp và kiểm tra C/O” ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016, thì ℅ có hiệu lực 12 tháng. 
  • Thời gian cấp ℅ phải trước hoặc sau thời gian khỏi hành là 3 ngày (không kể ngày nghỉ và lễ theo quy định của nước xuất khẩu), theo Khoản 4 điều 1 phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015.

Vì thế, tuy là đã có công văn từ Tổng Cục Hải quan nhưng khi làm ℅ cũng không thể chủ quan được mặc dù là “as far as know”, để tránh những phiền phức khi làm thủ tục nhập khẩu về sau, tốt nhất là càng chính xác càng tốt.

Cảm ơn quý vị theo dõi bài viết từ Door to Door Việt, quý vị cập nhật những bài viết khác trên fanpage của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn đã theo dõi !

Đánh giá độ hài lòng về bài viết bằng việt tick sao phía dưới

 
5/5 (116 Reviews)