Xuất nhập khẩu ủy thác là gì

Xuất nhập khẩu ủy thác là gì ? quy trình xuất khẩu ủy thác, quy trình nhập khẩu ủy thác và những lưu ý khi xuất nhập khẩu ủy thác