Làm hàng cho những chuyến tàu mới

Làm hàng cho những chuyến tàu mới, vận chuyển đi Phú Quốc