Vận chuyển hệ thống ống cáp bằng sà lan

vận chuyển ống cáp bằng sà lan phục vụ cho công trình nhà máy nhiệt điện cà mau