vận chuyển thiết bị bằng sà lan

Vận chuyển nồi hơi phục vụ cho nhà máy