Cẩu hàng từ bờ lên sà lan

vận chuyển hàng từ hồ chí minh đi Phú Quốc bằng sà lan