Rú ruột hàng từ container sang sà lan

vận chuyển hàng từ hồ chí mình đi phú quốc bằng sà lam