Đối với oxit nhôm - cát nâu oxit sẽ có hai loại đó là oxit nhôm nhân tạo và oxit nhôm tự nhiên, thì sẽ có mã hs khác nhau và sẽ liên quan đến thuế xuất khẩu oxit nhôm

Đối với oxit nhôm – cát nâu oxit sẽ có hai loại đó là oxit nhôm nhân tạo và oxit nhôm tự nhiên, thì sẽ có mã hs khác nhau và sẽ liên quan đến thuế xuất khẩu oxit nhôm