Móc cáp vào bánh xe

Làm thủ tục nhập khẩu oto, xe bus và vận chuyển về kho