Xe bus được xếp lên rơ - mooc

xe bux được xếp lên rơ mooc chờ vận chuyển giao đi Đà Nẵng