Chuẩn bị móc cẩu vào bánh xe

móc bánh xe để cẩu xe bus lên rơ mooc