Xe được chằng buộc cố định lên xe

Cố định xe trong quá trình vận chuyển là một trong những khâu quan trọng nhất