thủ tục nhập khẩu thẻ từ, thẻ thông minh, RFID

Thủ tục nhập khẩu thẻ từ, mã hs thẻ từ, thẻ thông minh (Smart cards), thẻ RFID, thuế nhập khẩu thẻ từ và chính sách nhập khẩu thẻ các loại.