thủ tục nhập khẩu ống nhựa

Thủ tục nhập khẩu ống nhựa PU, PVC, PE, PP, mã hs, thuế nhập khẩu thuế GTGT và công bố hợp quy ống nhưa theo quy định hiện hành.