thủ tục nhập khẩu nước xả vải

Thủ tục nhập khẩu nước xả vải, xác định mã hs, thuế NK, thuế GTGT, chính sách và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam