Thủ tục nhập khẩu nồi hơi (boilers), mã hs nồi hơi công nghiệp, nồi hơi máy tàu thủy, may công nghiệp, thiết bị phụ trợ nồi hơi, thuế nhập khẩu nồi hơi, chính sách nhập khẩu nồi hơi và kiểm tra chất lượng nồi hơi nhập khẩu. Là những. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẽ đến quý vị thông quan bài viết này.

Nồi hơi được nhập khẩu từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu nồi hơi thì được chia ra làm hai loại đó là:

 • Thủ tục nhập khẩu nồi hơi phải kiểm tra chất lượng
 • Thủ tục nhập khẩu nồi hơi không phải kiểm tra chất lượng

Sau đây, Door to Door Việt sẽ chia sẻ đến quý vị thủ tục nhập khẩu nồi hơi, mã hs, chính sách nhập khẩu và thuế nhập khẩu nồi hơi các loại.

Chính sách nhập khẩu nồi hơi

Nồi hơi nhập khẩu được nhập từ rất nhiều quốc gia khác nhau nồi hơi mới hoặc đã qua sử dụng. Thủ tục nhập khẩu nồi hơi được quy định trong những văn bản sau đây:

 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014.
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018;
 • Công văn 11839/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2015;
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019;
 • Quyết định 1182/QĐ-BCT ngày 06/04/2021.

Theo những văn bản quy phạm pháp luật ở trên Quý vị có thể thấy. Mặt hàng nồi hơi không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi nhập khẩu nồi hơi thì cần phải làm kiểm tra chất lượng đối với nồi hơi có định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp. Bên cạnh đó, đối với nồi hơi hoạt động bằng điện thì phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Đối với nồi hơi đã qua sử dụng thì phải làm giám định năm tuổi của thiết bị không được quá 10 năm. Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng chúng tôi đã có bài đăng riêng. Quý vị có thể tham khảo theo đường dẫn đính kèm.

Còn có rất nhiều văn bản pháp luật khác, từ các cơ quan khác có liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ giới thiệu một số văn bản chính trên đây. 

Khi làm thủ tục nhập khẩu sẽ có rất nhiều văn bản quy định khác nữa, tùy thuộc vào loại nồi hơi mà quý vị muốn nhập khẩu. Quý vị có thể liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mã hs nồi hơi

Nồi hơi có rất nhiều loại khác nhau với đủ loại kích cỡ và cách tạo hơi khác nhau. Mã hs nồi hơi được phân loại ra rất nhiều nhóm. Kiểm tra chính xác mã hs nồi hơi sẽ giúp quý vị xác định được thuế nhập khẩu nồi hơi và các chính sách nhập khẩu đi kèm. 

Mã hs nồi hơi được phân vào nhóm 8402 của biểu thuế xuất nhập khẩu. Door to Door Việt đã tổng hợp mã hs nồi hơi tất cả các loại theo bảng dưới đây:

Mô tả

Mã hs Thuế NK ưu đãi

(%)

Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác:
Mã hs nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ. Hoạt động bằng điện. 84021110 0
Mã hs nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ. Không hoạt động bằng điện. 84021120 0
Mã hs nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ nhưng không quá 45 tấn/giờ. Hoạt động bằng điện. 84021211 5
mã hs nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 15 tấn/giờ. Hoạt động bằng điện. 84021219 5
Mã hs nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ nhưng không quá 45 tấn/giờ.Không hoạt động bằng điện. 84021221 5
mã hs nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 15 tấn/giờ. Không hoạt động bằng điện. 84021229 5
Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép:
Mã hs nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ. Hoạt động bằng điện. 84021911 3
Mã hs nồi hơi với công suất hơi nước dưới 15 tấn/giờ. Hoạt động bằng điện. 84021919 3
Mã hs nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ. Không hoạt động bằng điện. 84021921 3
Mã hs nồi hơi với công suất hơi nước dưới 15 tấn/giờ. Không hoạt động bằng điện. 84021929 3
Mã hs nồi hơi nước quá nhiệt hoạt động bằng điện 84022010 0
Mã hs nồi hơi nước quá nhiệt không hoạt động bằng điện 84022020 0
Mã hs nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 84.02. 84031000 0
Bộ phận nồi hơi:
Mã hs thân, vỏ hoặc vỏ bọc nồi hơi 84039010 0
Mã hs các bộ phận khác của nồi hơi 84039090 0

Như bảng mô tả ở trên chúng ta có thể thấy mã hs nồi hơi được chia ra làm hai loại đó là: Mã hs nồi hơi tạo ra hơi nước và mã hs nồi hơi tạo ra hơi khác.

Ngoài ra mã hs nồi hơi còn được phân theo hoạt động bằng điện hoặc không bằng điện. Sự khác biệt của các loại dẫn tới sự khác biệt giữa thuế suất và chính sách nhập khẩu của nồi hơi.

Quý vị tham khảo bảng mô tả mã hs nồi hơi các loại ở trên. Nếu quý vị không tìm thấy mã hs phù hợp cho nồi hơi của mình. Vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

Thuế nhập khẩu nồi hơi

Thuế nhập khẩu nồi hơi là một nghĩa vụ với nhà nước mà nhà nhập khẩu bắt buộc phải hoàn thành. Thuế nhập khẩu nồi hơi sẽ có hai loại: Một là, thuế nhập khẩu tính theo mã hs tùy thuộc vào mã hs nồi hơi mà quý vị áp sẽ có thuế nhập khẩu khác nhau; Hai là, thuế GTGT nhập khẩu thuế này là 8%.

Quý vị có thể tham khảo cách tính thuế nhập khẩu dưới đây:

 • Thuế nhập khẩu xác định theo mã hs thuế nhập khẩu được tính theo công thức: 

Thuế nhập khẩu = Trị giá CIF x % thuế suất

 • Thuế GTGT nhập khẩu được xác định theo công thức:

Thuế giá trị gia tăng = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu) x 8%.

Trị giá CIF được xác định bằng giá trị xuất xưởng của hàng cộng với tất cả các chi phí để đưa được hàng về đến cửa khẩu đầu tiên của nước nhập khẩu.

Đa phân thuế nhập khẩu của nồi hơi các loại rất thấp, nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu. Thì Quý vị nên ưu tiên sử dụng ℅ để được áp thuế ưu đãi đặc biệt. Vì thế yêu cầu nhà bán cung cấp chứng nhận xuất xứ (℅) để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Bộ hồ sơ nhập khẩu nồi hơi

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu nồi hơi nói riêng, các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu nồi hơi gồm những chứng từ sau đây:

 • Tờ khai hải quan
 • Hóa đơn thương mại (commercial invoice)
 • Vận đơn đường biển (Bill of lading)
 • Danh sách đóng gói (Packing list)
 • Hợp đồng thương mại (Sale contract)
 • Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng đối với nồi hơi có áp suất trên 0.7 Pa.
 • Chứng nhận xuất xứ (C/O ) nếu có
 • Catalog (nếu có)

Trong bộ hồ sơ nhập khẩu nồi hơi ngoài những chứng từ quan trọng như: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, giấy đăng ký kiểm tra chất lượng. Thì tất cả các chứng từ khác không thực sự quan trọng khi làm thủ tục nhập khẩu nồi hơi.

Tuy nhiên, những chứng từ trong bộ hồ sơ nhập khẩu nồi hơi có thể được hải quan yêu cầu. Mục đích xác định mã hs nồi hơi, thuế nhập khẩu, và thủ tục kiểm tra hợp chuẩn hợp quy của nồi hơi.

Về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, hợp chuẩn hợp quy của nồi hơi được quy định theo Quyết định 1182/QĐ-BCT. Quý vị vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn đề quy trình và chi phí.

Xem thêm hóa đơn thương mai là gìvận đơn là gìpacking list là gìhợp đồng thương mại là gì

Quy trình nhập khẩu nồi hơi

Nồi hơi tùy theo áp suất định mức làm việc, nếu có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar. Thì phải làm kiểm tra chất lượng theo Quyết định 1182/QĐ-BCT ngày 06/04/2021. Quy trình làm thủ tục kiểm tra chất lượng nồi hơi sẽ được tiến hành bằng hồ sơ giấy hoặc có thể đăng ký trên hệ thống một cửa quốc gia.

Quy trình đăng ký hợp chuẩn hợp quy nồi hơi sẽ tiến hành song song khi làm thủ tục nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu nồi hơi theo quy định của luật Hải quan như các mặt hàng khác. Các bước làm thủ tục nhập khẩu nồi hơi như sau:

Bước 1: Khai tờ khai hải quan

Sau khi có đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu: Hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ, thông báo hàng đến và xác định được mã hs code nồi hơi. Thì có thể nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.

Bước 2: Mở tờ khai hải quan

Sau khi khai xong tờ khai hải quan, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai. Có luồng tờ khai thì in tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ mà thực hiện các bước mở tờ khai.

Lúc này quý vị sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra hợp chuẩn hợp quy. Hồ sơ và quy trình đăng ký Quý vị vui lòng liên hệ với Door to Door Việt để được tư vấn.

Bước 3. Thông quan tờ khai hải quan

Sau khi kiểm tra xong hồ sơ nếu không có thắc mắc gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Quý vị lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu nồi hơi cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa. 

Bước 4. Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng

Tờ khai thông quan thì tiến hành bước thanh lý tờ khai và làm thủ tục cần thiết để mang về kho.

Sau khi đưa hàng về kho thì có thể thông báo cho Trung tâm giám định để kiểm tra và ra chứng tư hợp chuẩn hợp quy cho nồi hơi. Có chứng thư thì quý vị có thể bổ sung cho cơ quan phụ trách của Bộ Công Thương.

Đối với những loại nồi hơi không thuộc vào đối tượng phải kiểm tra theo Quyết định 1182/QĐ-BCT ngày 06/04/2021. Thì thủ tục nhập khẩu nồi hơi sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác.

Đối với nồi hơi đã qua sử dụng thì Quý vị phải làm thêm giám định về tuổi của thiết bị đã qua sử dụng. Chúng tôi đã có bài viết riêng về nội dung này, Quý vị có thể tìm đọc trên web của chúng tôi.

Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu nồi hơi

Thủ tục nhập khẩu nồi hơi có sự đặc biệt khi có một số nồi hơi phải kiểm tra chất lượng. Nên đối với thủ tục nhập khẩu nồi hơi thì quý vị cần phải lưu ý những điểm sau đây:

 • Nồi hơi có áp suất trên 0.7 bar phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu;
 • Nồi hơi hoạt động bằng điện thì phải làm kiểm tra hiệp suất năng lượng tối thiểu;
 • Nồi hơi đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, nếu tuổi thiết bị không quá 10 năm;
 • Đối với linh kiện, bộ phận nồi hơi đã qua sử dụng thì cấm nhập khẩu;
 • Hàng hóa chỉ được thông quan khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước;
 • Mã hs nồi hơi có hai dạng đó là cho nồi hơi tạo ra hơi nước và nồi hơi tạo ra hơi khác. Cần kiểm tra kỹ mã hs để tránh bị nhầm lẫn.

Trên đây là bài viết làm rõ về thủ tục nhập khẩu nồi hơi, mã hs nồi hơi công nghiệp, thuế nhập khẩu nồi hơi, quy trình nhập khẩu nồi hơi và xin giấy phép nhập khẩu nồi hơi. Bài viết dựa trên kinh nghiệm thực tế nhập khẩu nồi hơi cho khách hàng của Door to Door Việt. Mọi thắc mắc đóng góp ý kiến vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của công ty chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Kenny (Mr..)  – Overseas Business Development Manager

Cell Phone : (+84) 91253 29 39 or (+84) 886 28 8889

Email: kenny@doortodoorviet.com

Ngoài thủ tục nhập khẩu nồi hơi thì để cập nhật những bài viết hay về xuất nhập khẩu hoặc giá cước tàu; lịch tàu. Quý vị có thể theo dõi trên fanpage Door to Door Việt để được cập nhật những bài viết mới nhất.

Trân trọng cảm ơn đã theo dõi !

 

Đánh giá bài viết

5/5 (121 Reviews)