thủ tục nhập khẩu giấy nhám

Thủ tục nhập khẩu miếng chà nhám (Sandpaper), giấy nhám, mã hs, thuế gtgt, thuế nhập khẩu, chính sách nhập khẩu