Thủ tục nhập khẩu máy ủi

Thủ tục nhập khẩu máy ủi mới hoặc cũ (đã qua sử dụng), bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế, mã hs và thuế nhập khẩu máy ủi,đăng ký đăng kiểm máy ủi nhập khẩu