thủ tục nhập khẩu máy trợ thở

Thủ tục nhập khẩu máy trợ thở, tính thuế NK, xác định mã hs, công bố thiết bị y tế, chính sách và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này