thủ tục nhập khẩu máy trợ tính

Thủ tục nhập khẩu máy trợ thính, mã hs hearing aids, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chính sách nhập khẩu và công bố thiết bị cho máy trợ thính