thủ tục nhập khẩu máy tiện

Thủ tục nhập khẩu máy tiện mới, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt và chính sách nhập khẩu máy tiện đã qua sử dụng