thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ

quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ và công nghệ đã qua sử dụng, hồ sơ, trình tự các bước nhập khẩu và thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ.