thủ tục nhập khẩu máy may

Thủ tục nhập khẩu máy may công nghiệp, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt và chính sách nhập khẩu máy may công nghiệp mới và đã qua sử dụng