make customs cleaning photo machine in vietnam

Thủ tục nhập khẩu máy in, quy trình xin giấy phép nhập khẩu máy in, mã hs máy in, thuế nhập khẩu máy in