thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt

Thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt (seeding machine), mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt, chính sách nhập khẩu và kiểm tra chất lượng nhập khẩu.