thủ tục nhập khẩu máy ép nhựa

Thủ tục nhập khẩu máy ép nhựa mới và đã qua sử dụng, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt và chính sách nhập khẩu máy ép plastic