thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy

Thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt, chính sách nhập khẩu và công bố phân loại thiết bị y tế