thủ tục nhập khẩu máy dò kim loại

Thủ tục nhập khẩu máy dò kim loại, mã hs metal detector, thuế , chính sách nhập khẩu máy do kim loại đã qua sử dụng