thủ tục nhập khẩu máy chụp x quang

Thủ tục nhập khẩu máy chụp X-quang(X-ray) cho người và cho chó mèo, động vật, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt và chính sách nhập khẩu máy chụp X-quang