thủ tục nhập khẩu máy bừa

Thủ tục nhập khẩu máy bừa (harrow), mã hs, thuế gtgt, thuế nhập khẩu, kiểm tra chất lượng nhập khẩu máy bừa và chính sách nhập khẩu