thủ tục nhập khẩu máy bơm nước

Thủ tục nhập khẩu máy bơm nước mới hoặc đã qua sử dụng (cũ), mã hs máy bơm nước, thuế nhập khẩu, thuế GTGT và chính sách nhập khẩu máy bơm