Thủ tục nhập khẩu máy bào

Thủ tục nhập khẩu máy bào cũ, mã hs planer machine, thuế nhập khẩu, chính sách nhập khẩu máy bào đã qua sử dụng