thủ tục nhập khẩu mặt nạ dưỡng da

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu mặt nạ dưỡng da, xác định mã hs, thuế nhập khẩu và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam