thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại

Thủ tục nhập khẩu lều bạt, lều cắm trại, xác định mã hs, thuế NK, thuế GTGT, chính sách và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam