thủ tục nhập khẩu kính mắt thời trang

Thủ tục nhập khẩu kính mắt thời trang, xác định mã hs, tính thuế NK theo quy định với và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam