thủ tục nhập khẩu kéo

Thủ tục nhập khẩu kéo các loại, mã hs kéo cắt vải (scissor), tỉa cành, sử dụng trong gia đình, kéo cắt sắt (shear) thuế nhập khẩu, gtgt