thủ tục nhập khẩ kem lạnh

Thủ tục nhập khẩu kem sữa, kem tươi, kem lạnh, mã hs, thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu của kem, công bố ATTP đối với kem theo quy định