thủ tục nhập khẩu hộp số

Thủ tục nhập khẩu hộp số (hộp giảm tốc), xác định mã hs, tính thuế nhập khẩu, chính sách và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này