thủ tục nhập khẩu gừng tươi

Thủ tục nhập khẩu gừng tơi, xác định mã hs, tính thuế NK, chính sách nhập khẩu và những lưu ý khi nhập khẩu gừng tươi này vào Việt nam