thủ tục nhập khẩu gỗ ván ép

Thủ tục nhập khẩu gỗ ván ép, cách xác định mã hs, tính thuế nhập khẩu và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam