thủ tục nhập khẩu giấy

Thủ tục nhập khẩu giấy, mã hs giấy in, thuế nhập khẩu và chính sách nhập khẩu: Giấy A4, giấy in nhiệt, ford, couche, bristol, decal, kraft