thủ tục nhập khẩu gạch men

Thủ tục nhập khẩu gạch men, mã hs gạch ốp lát, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và kiểm tra chất lượng gạch nhập khẩu.