thủ tục hải quan đồ dùng nhà bếp

Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp tiếp xúc thực phẩm và không tiếp xúc thực phẩm, mã hs dụng cụ nhà bếp và thuế nhập khẩu.