thủ tục nhập khẩu dây rút

Thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa (Nylon cable tie), mã hs dây rút inox (Inox cable tie), thuế nhập khẩu, thuế gtgt và chính sách nhập khẩu