thủ tục nhập khẩu case máy tính

thủ tục nhập khẩu case máy tính, xác định mã hs, thuế nhập khẩu và những lưu ý khi nhập khẩu mặt hàng này