Thủ tục nhập khẩu bút, cây viết

Thủ tục nhập khẩu bút, mã hs cây viết , chính sách và thuế nhập khẩu bút bi, bút máy, bút lông, bút chì, bút dạ quang, bút tẩy xóa, bút mực.