thủ tục nhập khẩu bàn là

Thủ tục nhập khẩu bàn là, mã hs bàn là hơi công nghiệp, bàn là điện, thuế nhập khẩu, thuế gtgt và chính sách nhập khẩu bàn ủi