Thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu là một quá trình quan trọng giúp các doanh nghiệp và cá nhân thu hồi lại số tiền thuế đã nộp cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu, bộ hồ sơ, cách thức thực hiện, và những điểm cần lưu ý để đảm bảo việc hoàn thuế diễn ra thuận lợi nhanh chóng và đúng luật.

Trong quá trình xuất nhập khẩu có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phải hoàn thuế xuất nhập khẩu. Cơ quan chức năng cũng đã có nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn việc hoàn thuế xuất nhập khẩu. Mời Quý vị theo dõi nội dung chính ở bên dưới.

Thuế xuất nhập khẩu có được hoàn lại không

Thuế xuất nhập khẩu có được hoàn lại không là câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Câu trả lời là có thể được hoàn lại thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được phép hoàn thuế XNK. Việc hoàn thuế xuất nhập khẩu đã có những quy định cụ thể. Sau đây là những văn bản pháp luật và những trường hợp liên quan được hoàn thuế xuất nhập khẩu.

Những văn bản pháp luật liên quan

Hoàn thuế xuất nhập khẩu là nguyện vọng chính đáng của nhà xuất nhập khẩu. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được hoàn thuế xuất nhập khẩu. Sau đây là những văn bản pháp luật quy định về thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu:

 • Luật thuế 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016;
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Theo những văn bản pháp luật trên thì thuế xuất nhập khẩu được hoàn khi người nộp thuế đã nộp số thuế nhiều hơn so mới nghĩa vụ thuế. Cụ thể người nộp thuế sẽ được hoàn thuế xuất nhập khẩu vui lòng xem phần tiếp theo.

Những đường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu

Theo điều 114 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Thì những trường hợp sau được hoàn thuế xuất nhập khẩu:

 • Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu. Đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.
 • Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn hoặc không xuất khẩu.
 • Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ.
 • Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.
 • Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.
 • Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.
 • Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.
 • Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong lĩnh vực hải quan, hàng hoá đang trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan là tang vật vi phạm, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tịch thu hàng hoá thì được hoàn lại số tiền thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu đã nộp.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó được miễn thuế, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu

Hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu đã nộp được quy định tại điều 115 đến 127 trong thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Mỗi trường hợp hoàn thuế đã nộp sẽ có những quy trình và thủ tục khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung làm rõ những trường hợp hoàn thuế phổ biến sau:

 • Hàng hóa tái xuất, tái nhập;
 • Nộp thừa, dư số thuế so với tờ khai hải quan;
 • Hàng hóa được miễn thuế trường hợp nợ C/O;
 • Thay đổi chính sách hoặc có quyết định miễn thuế;

Trên đây là ba trường hợp phổ biến nhất mà doanh nghiệp thường gặp phải. Sau đây là hồ sơ hoàn thuế cho từng trường hợp trên.

Hàng hóa tái xuất, tái nhập

Hàng hóa tái xuất, tái nhập thường diễn ra trong những bối cảnh như: Thứ nhất, tái xuất, tái nhập theo ý chí của người xuất nhập khẩu; Thứ hai, tái xuất tái nhập do quyết định của cơ quan chức năng.

Đối với trường hợp theo ý chí của người xuất nhập khẩu:

 • Tờ khai hải quan xuất – nhập;
 • Chứng từ nộp thuế vào kho bạc trực tiếp hoặc qua ngân hàng;
 • Công văn yêu cầu hoàn thuế;
 • Những chứng từ khác nếu được yêu cầu. (Ví dụ: Các chứng từ chứng minh vì sao hàng phải tái xuất, tái nhập; công văn từ chối nhận hàng, tờ khai AMA nếu tái xuất, tái nhập một phần).

Đối với trường hợp theo quyết định của cơ quan chức năng:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế;
 • Quyết định buộc tái xuất, tái nhập của cơ quan chức năng;
 • Tờ khai hải quan xuất – nhập;
 • Chứng từ nộp thuế vào kho bạc trực tiếp hoặc qua ngân hàng;
 • Những chứng từ khác theo yêu cầu. (Ví dụ: Quyết định xử phạt; chứng từ đóng phạt, tờ khai AMA trong trường hợp tái xuất, tái nhập một phần…).

Hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp tái xuất, tái nhập được chia ra làm hai trường hợp. Quý vị xem xét cụ thể trường hợp để chuẩn bị đúng bộ hồ sơ. Nếu Quý vị chưa xác định được trường hợp đang gặp phải. Vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail để được tư vấn.

Nộp thừa số thuế so với mức thuế ấn định

Nộp thừa thuế thường diễn ra khi người xuất nhập khẩu đóng thuế để hoàn thành thủ tục hải quan. Tuy nhiên tiền chưa kịp vào hoặc thông tin sai dẫn tới tờ khai không được thông quan. Người xuất nhập khẩu tiếp tục đóng thuế để thông quan tờ khai. Trường hợp này không quan trọng là cố ý nộp hay vô tình nộp.

Đối với trường hợp nộp dư, thừa số thuế so với mức ấn định trên tờ khai. Thì hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu cần có những chứng từ sau:

 • Tờ khai hải quan;
 • Công văn yêu cầu hoàn thuế;
 • Chứng từ nộp thuế vào kho bạc trực tiếp hoặc qua ngân hàng;
 • Các chứng từ khác theo yêu cầu nếu có.

Trên đây là những chứng từ trong bộ hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với trường hợp nộp dư, thừa số thuế.

Nợ chứng nhận xuất xứ C/O

Trong một số trường hợp người nhập khẩu phải nợ chứng nhận xuất như: C/O bị sai dẫn tới phải gửi lại về cho người bán để sửa; chứng nhận xuất xứ không về kịp. Trong trường hợp này hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu bao gồm những chứng từ sau:

 • Tờ khai hải quan;
 • Tờ khai AMA;
 • C/O hợp lệ bản gốc;
 • Công văn yêu cầu hoàn thuế;
 • Chứng từ nộp thuế vào kho bạc trực tiếp hoặc qua ngân hàng;
 • Các chứng từ khác theo yêu cầu nếu có.

Đối với trường hợp nợ C/O, hiện tại quy định của pháp luật cho phép nợ trong vòng 01 năm.

Trên đây là những bộ hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu theo từng trường hợp cụ thể. Nếu Quý vị chưa xác định được bộ hồ sơ hoàn thuế cho đơn hàng của mình. Vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail để được tư vấn.

Cách tính thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT được hoàn

Khi làm công văn yêu cầu hoàn thuế thì người khai quan phải biết được cách tính toán số thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT cần hoàn. Việc xác định chính xác số thuế được hoàn sẽ giúp cho quá trình làm thủ tục hoàn thuế được diễn ra nhanh chóng nhất.

Để xác định được chính xác số thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT đã nộp. Thì người khai quan phải có đầy đủ dữ liệu từ tờ khai xuất, tờ khai nhập. Số thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT đã đóng, số thuế phải đóng.

Cách xác định số thuế rất đơn giản trên nguyên tắc:

Số thuế được hoàn = Số thuế đã đóngSố thuế phải đóng.

Trong đó:

Số thuế đã đóng: Xác định số thuế đã đóng dựa trên chứng từ ngân hàng, tờ khai xuất nhập khẩu đã khai.

Số thuế phải đóng: Số thuế phải đóng được xác định theo tờ khai tái xuất, tái nhập hoặc tờ khai AMA.

Khi xác định số thuế được hoàn thì tốt nhất nên làm tròn xuống. Việc làm tròn xuống sẽ khiến cho dễ tính toán trong quá trình làm hoàn thuế. Ví dụ làm tròn xuống như: 1.52 thì làm tròn xuống là 1.5. Để tránh thất thoát số thuế thì Quý vị nên làm tròn xuống ở số tổng ở hàng đơn vị.

Điều kiện hoàn thuế

Để được hoàn thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT đã nộp. Người nộp thuế cần phải hội tụ đầy đủ các điều kiện sau:

 • Đã nộp thuế vào kho bạc;
 • Thuộc các trường hợp được hoàn thuế ở trên;
 • Không nợ thuế, phí hoặc bất kỳ khoản phải nộp nào cho nhà nước;
 • Đầy đủ hồ sơ theo quy định;
 • Có quyết định được hoàn thuế, miễn thuế từ cơ quan chức năng.

Đó là những điều kiện cần và đủ để được phép hoàn thuế xuất nhập khẩu đã nộp. Ngoài ra, còn có thể có những yêu cầu khác từ phía cơ quan chức năng. Mà người nộp thuế phải bổ sung và đáp ứng theo theo từng trường hợp cụ thể.

Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu

Hoàn thuế xuất nhập khẩu là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, được áp dụng để tối ưu hóa quy trình thanh toán thuế và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu, nhấn mạnh lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp và cách một dịch vụ chất lượng có thể giúp bạn tối ưu hóa quy trình hoàn thuế.

Lợi ích của Hoàn thuế Xuất nhập khẩu

Giảm chi phí đầu tư: Trong quá trình xuất nhập khẩu, doanh nghiệp thường phải đặt trước một lượng lớn vốn để thanh toán các loại thuế, ví dụ như Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Thuế nhập khẩu. Khi có thể hoàn trả các khoản thuế này, tổng chi phí đầu tư giảm đi đáng kể, giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tăng khả năng đàm phán thương mại: Khả năng hoàn trả thuế cũng giúp tăng khả năng đàm phán giá và điều kiện thương mại với các đối tác quốc tế. Một lợi thế tài chính như vậy giúp doanh nghiệp thu hút được các thỏa thuận với giá cạnh tranh và điều kiện thuận lợi.

Cải thiện dòng tiền: Hoàn thuế xuất nhập khẩu giúp cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp. Thay vì phải chờ đợi cho đến khi hoàn tất quy trình hoàn thuế để nhận lại số tiền. Doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền ngay lập tức để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh.

Tăng tính minh bạch và tuân thủ: Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu yêu cầu sự minh bạch và tuân thủ các quy định thuế. Điều này khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy tắc và quy định, giảm nguy cơ vi phạm và tránh các rủi ro liên quan đến tuân thủ thuế.

Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu chất lượng

Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu chất lượng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thuế mà còn tạo ra nhiều lợi ích khác. Chúng tôi tự tin giới thiệu đến Quý vị dịch vụ hoàn thuế vì những lý do sau:

Chuyên gia có kinh nghiệm: Chúng tôi có các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thuế. Họ nắm vững các quy định thuế hiện hành và luôn cập nhật các thay đổi pháp lý mới nhất.

Kiểm tra chặt chẽ và chính xác: Dịch vụ của chúng tôi luôn thực hiện kiểm tra chặt chẽ và chính xác để đảm bảo rằng tất cả các tùy chọn hoàn thuế được tối ưu hóa và doanh nghiệp không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giảm chi phí.

Tối ưu hóa quy trình: Dịch vụ chúng tôi tối ưu quy trình hoàn thuế, giảm thiểu thời gian và công sức của Quý vị. Sự hiệu quả và tiết kiệm thời gian là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.

Hỗ trợ tư vấn: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho Quý doanh nghiệp. Giúp quý vị hiểu rõ hơn về các quy định thuế và cách tối ưu hóa quy trình hoàn thuế.

Xem thêm bảng giá dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ

Kenny (Mr.): Business Development Manager

Cell Phone: (+84) 97380 29 39 or (+84) 886 28 8889

Email: kenny@doortodoorviet.com

Ngoài thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu, thì để cập nhật những bài viết mới nhất về lịch tàu từ Việt Nam đi các nước trên thế giới, hoặc những kiến thức về XNK, quý vị có thể theo dõi trên fanpage Door to Door Việt của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi !

 

Đánh giá bài viết

5/5 (1 Review)